Nieuwsbrief 27-02-2011

27-02-2011

Namasté allemaal,

Zoals jullie in de nieuwsbrief van 14 februari 2011 hebben kunnen lezen staat er in Meghauli VDC een piepklein overheidsschooltje dat 11 jaar geleden gebouwd werd van leem/klei en olifantengras. Dit schooltje heeft bijna 30 leerlingen van de laagste kaste.

In februari bezocht ik dit schooltje en ik schrok van de omgeving waarin de kinderen les kregen. Ze zaten in het lemen hutje, op de koude grond, zonder lesmateriaal. Het enige dat ik zag waren twee rafelige poppen waarmee bijna 30 kinderen mochten spelen.

De lerares was enthousiast en lief voor de kinderen maar had géén boeken, géén pennen of ander lesmateriaal. Bovendien werd ze al twee jaar niet meer betaald door de overheid. Maar omdat ze deze kinderen niet in de steek wil laten zet zij zich belangeloos in.
 
Tulsi en Kamal hebben mij bijna gesmeekt om geld in te zamelen voor deze kleine school.
De overheid in Nepal doet niets en de lokale bevolking heeft de middelen niet. Als het goed is zijn er deze week enkele kussens of matten gekocht voor de kinderen om op te zitten.

Ik zou graag een inzameling houden voor deze school.
- Voor 500 euro kunnen we de hele school opknappen!!
- We kunnen de gaten in de muren dichten met klei.
- Door enkele golfplaten op het dak te bevestigen lekt het dak niet meer en zitten de kinderen droog.
- Boeken, potloden en schriften kunnen we kopen in Meghauli of Bharatpur.
 
HELP ONS...


Met vriendelijke groeten,

Angelique van Hoof