Nieuwsbrief 2 januari 2023

01-01-2023

Namasté,

Ik hoop dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid bereikt en dat u gezellige feestdagen had met familie en vrienden. Voor 2023 wens ik iedereen alle goeds, geluk en een goede gezondheid. Dat 2023 een jaar mag worden van meer begrip en verdraagzaamheid.

2022 was een bewogen jaar voor ons als stichting. Tijdens de Covid-19 pandemie leek het erop dat we onze werkzaamheden moesten stoppen. Maar door een grote groep van trouwe donateurs konden we de basis van onze stichting in stand houden. Alle naaicursussen, trainingen voor vrouwen en onderwijs voor kinderen konden doorgaan. Ons team in Nepal werd kleiner, maar zij konden alle taken uitvoeren. Intussen lijkt Covid-19 vergeten en draait onze stichting weer op volle toeren. 

Aan het einde van elk jaar maak ik balans op van de mooie projecten die gerealiseerd zijn. Ook sluit ik de administratie af en heb inzicht in de donaties die door u geschonken zijn. 2022 was een goed jaar en we ontvingen in totaal 398 donaties. Het totaalbedrag van alle donaties was:  € 49.526,25 

Tevens konden we 2022 afsluiten met een zeer bijzonder project in samenwerking met de Europese Unie en Stichting Plan Europa.

Project: Our Voices Our Choices

In Nepal kun je je als stichting inschrijven voor projecten. D.w.z. dat je een businessplan kunt aanleveren, met calculaties, informatie en beweegredenen om een project te kunnen en mogen uitvoeren. Dit jaar kwamen wij met de beste resultaten en ontvingen wij een donatie van de Europese Unie, Stichting Plan Europa en FEDO. Laatstgenoemde is een Nepalese organisatie die zich inzet voor vrouwen en meisjes uit de onaanraakbare kaste, de zogenaamde Dalits. FEDO (Feminist Dalit Organization) is een door de overheid erkende organisatie. In Nepal is het kastensysteem nog steeds aanwezig en de onaanraakbare- en lage kaste genieten geen aanzien en krijgen te maken met vernederingen en uitsluiting. Met name Dalit vrouwen en meisjes hebben hier veelvuldig mee te maken. 

In november en december heeft onze stichting in Bhattedanda, Pyutar en Gimdi trainingen gegeven. Vooral in afgelegen gebieden krijgen vrouwen en meisjes te maken met primitieve omstandigheden, zoals uithuwelijking en kinderen krijgen op zeer jonge leeftijd, waardoor ze geen of zeer beperkt onderwijs krijgen. Deze vierdaagse trainingen over de rechten van de vrouw, sociale normen en waarden en basiskennis van burgerrechten, vastgesteld in de grondwet, kan Dalit vrouwen sterken voor de nabije toekomst. Tevens werd informatie verstrekt bij welke overheidsinstanties vrouwen terecht kunnen voor hulp. De trainingen werden gegeven door PhD Nita Gurung en PhD Bidur Subedi. Beiden werkten voor UNICEF, Terres Des Hommes en Ministerie van Sociale Zaken. Project coördinator was PhD Jogesh Shrestha, de man van mijn pleegdochter Anima. Karuna Thapa Magar, een mensenrechtenadvocaat en mijn pleegdochter Anima Shrestha waren gastsprekers. Dit jaar zal Anima haar universitaire opleiding afronden om GESI trainingen te mogen geven, daarom was het optreden als gastspreker een leerzame praktijkopdracht.

Tijdens de lessen werden veel vragen gesteld over hun eigen situatie en wat naar voren kwam waren vooral vragen over onderwijs: Heb ik als vrouw recht op onderwijs en mogen gehandicapten ook naar school, waarom zijn er in veel scholen geen leerkrachten aanwezig en waarom moeten we dan toch de hele dag in de klas zitten. Ook veel vragen over landbouw. 70% van de bevolking in Nepal is werkzaam in de landbouw: zelfvoorzienend of als loonwerker. Maar waar men moet zijn voor hulp na een ongeluk, een mislukte oogst of verbetering van landbouwgrond is hen niet bekend. 30% van de bevolking in Nepal leeft onder de armoedegrens.

De vierdaagse training was inclusief thee en dagelijks een voedzame maaltijd. 

 

 

 

Door uw gulle donaties kunnen wij ons ook in 2023 blijven inzetten voor vrouwen en meisjes. Door gratis medische zorg, voorlichting, naaicursussen, computertrainingen, basisonderwijs en Gender Equality en Social Inclusion trainingen (GESI). Wij hopen vrouwen en meisjes een betere toekomst te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Angelique van Hoof