Nieuwsbrief 21 december 2018

21-12-2018

Namasté,

Naast een aantal rondreizen, die ik de afgelopen vijf maanden begeleidde door India en Nepal, bezocht ik enkele lokale projecten van onze stichting. Ik ontmoette diverse kinderen die wij sinds maart van dit jaar ondersteunen met onderwijs en huisvesting en ik deelde, samen met Anima, kleding uit in Jankauli, Doranghi en Kumroj. Blijde gezichten en dankbaarheid bij het ontvangen van de kleding. Fantastisch dat sommigen van u de moeite namen om kleding te kopen of te verzamelen en het te schenken aan de kinderen die wij ondersteunen.

nieuwsbrdec18.jpg  IMG-20180728-WA0018.jpg

Ook had ik een reünie met vijf van mijn pleegkinderen en mijn vijf kleinkinderen in een hip restaurant in Kathmandu. Met zijn tienen aan tafel, verhalen vertellen en herinneringen ophalen van de afgelopen 16 jaar. Wat me dan opvalt is de saamhorigheid tussen mijn pleegkinderen, het delen van gerechten en hun positiviteit. Het enige wat ons verdrietig stemt is de afwezigheid van hun zusje Purnima. Zij vertrok in december 2007 naar Amerika om te gaan studeren en zij is sinds mei 2010 nooit meer in Nepal geweest. Iedereen mist haar en mijn kleinkinderen kennen haar alleen van de verhalen. Gelukkig maakten we die avond filmpjes en heel veel foto's die we haar konden toezenden.

De laatste maanden is er hard gewerkt in Nepal door onze veldwerkers, vrijwilligers en mensen op ons kantoor in Patan. Hieronder een samenvatting:
 

Waterproject in Nuwakot

Sinds mei 2018 zijn we bezig met een groot waterproject in de bergen rond Nuwakot, 70 km ten westen van Kathmandu. De nodige problemen zorgden voor vertraging. Een aardverschuiving in juli, enkele dagen later een modderstroom en de mannelijke dorpsbewoners die totaal niet gemotiveerd waren om mee te helpen met het aanleggen van de leidingen.

Alhoewel ze beloofd hadden te helpen bleven ze voor hun hutten zitten en hun motto was dat het water toch wel het dorp in zou komen. Door een waterleiding of door de vrouwen en meisjes die het water elke dag halen net emmers! Uiteindelijk zijn ze weer aan de slag gegaan na diverse gesprekken met Jogesh, onze ingenieur en manager van dit project, en mensen van de overheid. Na zeven maanden is het dan eindelijk zover: 35 huishoudens in twee dorpen hebben een eigen water-tap-punt.

De totale kosten dit project: € 14.000,-

De overheid heeft ons nogmaals benaderd en heeft ons gevraagd nóg een afgelegen bergdorp te voorzien van water. Dit zal gaan gebeuren in 2019 met een grote donatie van € 8.000,- van Stichting Eén Aarde uit Asten.

  waterton.jpg    waterton2.jpg     water.jpg

Kinderen van het OHM project

Alle 27 kinderen die wij sinds maart 2018 onder onze hoede genomen hebben maken het bijzonder goed. Sommige kinderen volgen onderwijs op een privé school, enkele op een internaat omdat de thuissituatie bar slecht is en enkele kinderen zitten op een overheidsschool. Alle 27 kinderen zijn, sinds ze op school zitten, veerkrachtiger geworden en hebben vriendjes gemaakt. Mijn pleegdochter Anima en haar man Jogesh hebben regelmatig contact met de leerkrachten van de kinderen. Sommigen blinken uit en andere zijn matig, maar allen blij om naar school te mogen.

niwusbrdece18 1.jpg  

Sinds afgelopen oktober hebben we nog twee kleine kinderen onder onze hoede genomen die verwaarloost waren en niet naar school konden. Deze twee kinderen komen uit Kathmandu.
 

Vrijwilligers in Chitwan

Afgelopen oktober zijn er drie vrijwilligers actief geweest in Chitwan, het zuiden van Nepal. Pim Goddijn forensisch verpleegkundige, die vorig jaar ook al drie weken als vrijwilliger doorbracht en Toos en Theo uit Brabant. Deze drie vrijwilligers organiseerden samen met dokter Raj een Health Camp in een afgelegen dorpje. Handen wassen, tanden poetsen en persoonlijke hygiëne. Dokter Raj onderzocht de zieken, kinderen kregen nieuwe kleding uit Nederland en honderden ballonnen werden die dag uitgedeeld.

nieuwsbrdec.jpg  okt.jpg  

Na één week van intensieve hulp vertrok Pim naar India en heeft Toos veel hulp kunnen bieden als verpleegkundige in onze kliniek. Ook werd de apotheek eens flink onder handen genomen en zelfs de tuin van dokter Raj kreeg een opknapbeurt. Theo, haar man, heeft technische klussen voor zijn rekening genomen. Alle waterkraantjes en sanitair op de Debouli school werden gerepareerd. In de kliniek van Raj in Sauraha functioneert alles weer. Zelfs een kapotte operatie tafel werd gelast. Dit gebeurde op een wel heel bijzondere manier. Omdat de lokale lasser niet naar de kliniek wilde komen bracht Theo de operatietafel naar de lasser....langs de kant van de straat werd de tafel gelast.

kraantjes werken.jpg  lassen in Sauraha.jpg  

Toos en Theo zijn ook samen met het Nederlandse tandartsen-team van Medora de bergen in geweest. Dit was een bijzondere ervaring omdat ze met eigen ogen zagen dat de gebitten van de kinderen in de afgelegen gebieden er zeer slecht aan toe zijn. Toos zei letterlijk: " Des te lager de dorpen in de bergen liggen des te slechter de gebitten van de kinderen zijn!"  Dit vanwege het aanbod  van Coca-Cola en snoepjes in lokale winkeltjes. Ook zijn Toos en Theo twee dagen met Anima op pad geweest naar Meghauli en andere afgelegen gebieden om enkele van onze  kinderen te bezoeken. Beiden waren geraakt door de werkwijze en toewijding van mijn pleegdochter Anima.

Computercursus in Patan

Sinds 3 augustus is de computercursus 'Graphic Design' in Patan in volle gang. 12 cursisten krijgen 6 dagen per week 2 uur per dag computertraining. Begin februari 2019 zullen ze afstuderen en zullen we starten met de volgende groep. Inschrijvingen voor deze training zijn al binnen en liggen al vast.Tevens zal mijn pleegdochter Anima vanaf januari 2019 een basis-cursus gaan geven aan 10 vrouwen uit de laagste kaste. Anima behaalde haar master in business administratie in Kathmandu en stelde voor om nóg een cursus op te starten.

Computertraining 2018_1.jpg

Tandpasta en tandenborstels voor Nepal

Een VMBO uit Amersfoort heeft een grote doos met 100 tandenborstels en 100 tubes tandpasta gedoneerd aan onze stichting. In oktober heb ik het pakket verzonden naar dokter Raj en het zal gebruikt worden voor voorlichting tijdens één van de vele Health Camp die wij organiseren.

100 kilo kleding bereikt Nepal

In oktober is er veel kleding gedoneerd door diverse families. 60 kilo kleding door een familie uit Barneveld, 20 kilo kinderkleding en speelgoed is verzonden door een echtpaar uit Veendam en 20 kilo door een familie uit De Betuwe. Alle kleding is door mijn pleegdochter Anima en dokter Raj uitgedeeld in diverse dorpen in Chitwan en in diverse afgelegen bergdorpen. Ook onze 27 kinderen van het OHM project, 20 kinderen van de Debouli school die sinds 2014 hulp van ons krijgen en enkele  kinderen uit Lalitpur ontvingen kleding uit Nederland. 

Kleding 13 januari 19_0.jpg  kleding13 jan19_0.jpg

MAMA, I AM ALIVE... is de titel van mijn boek en tevens de eerste emotionele woorden die ik hoor na de verwoestende aardbeving van 25 april 2015. Het boek geeft een inkijk in mijn leven als pleegmoeder, reisleidster en hulpverleenster in Nepal sinds 2002.  Mijn boek is te bestellen via: angelnepal@hotmail.com  Kosten:  € 19,95    Verzendkosten € 4,25   Overmaken op: Rabobank Deurne: NL 28 RABO 0104108002  t.a.v. Angelique van Hoof  ovv boek! Vergeet niet uw adres, postcode en woonplaats door te geven voor verzending!

Dankbaar

Namens mijn team in Nepal wil ik een ieder van u hartelijk bedanken voor alle hulp die u het afgelopen jaar gaf. Voor de vele grote en kleine donaties, voor alle kleding en speelgoed die verzonden werd, voor de verbandpakketten voor dokter Raj, voor de mooie gebreide kinderkleding van de brei-dames uit Ede, voor de donaties van kerken, stichtingen en bedrijven. 

                   Bedankt voor alle hulp die u in 2018 gaf aan Stichting Project Nepal.

         Een beter milieu begint bij jezelf! Daarom dit jaar alleen kerstwensen via deze nieuwsbrief! 
 

            EEN GEZELLIGE KERST EN EEN GEZOND EN LIEFDEVOL 2019
 

Met vriendelijke groet,
 

Angelique van Hoof