Voedselhulp in Saumara Gimdi Village en Sishuan 21 oktober 2020

23-10-2020

Voedseldistributie in Kavré District

Op woensdag 21 oktober vertrokken mijn schoonzoon Jogesh en zijn team naar het District Kavré, 80 kilometer ten oosten van Kathmandu.  Hier renoveerden wij in 2014 een school, samen met Nederlandse vrijwilligers. Ook bouwden we hier 31 nishutten na de grote aardbeving van 25 april 2015. Tevens ontvingen alle families van twee dorpen zonne-energie van onze stichting.

Vanwege onze jarenlange binding met deze afgelegen bergdorpjes besloten we om hier voedselhulp te bieden. Saumara Gimdi Village en Sishuan zijn alleen te voet bereikbaar. De mensen eten nogal eenzijdig. Hoofdvoedsel is zelf verbouwde mais. Slechts één maaltijd per dag, maar er zijn ook tijden dat de oogst slecht is en dan eet men om de dag. Deze dorpsbewoners eten zelden rijst. De mensen in deze dorpjes leven onder de armoedegrens. Met enkele dorpsbewoners was afgesproken dat we in een lager gelegen gebied voor alle bewoners rijst en linzen zouden brengen met een truck. Ook is er kinderkleding uitgedeeld. Deze kleding hadden we nog uit pakketten van diverse donateurs uit Nederland. Er heerste grote vreugde tijdens het uitdelen van voedsel en kleding. 

  

      

Na ontvangst begon de lange klim terug naar de dorpjes in de bergen. 28 gezinnen uit Saumara Gimdi Village hebben ieder 30 kilo rijst en 1 kilo linzen ontvangen.  Dit is voldoende voor enkele weken.

In Sishuan Village hebben 9 alleenstaande ouderen ook 30 kilo rijst en 1 kilo linzen ontvangen, voldoende voor enkele maanden.

De totale kosten van deze voedselhulp in twee dorpen aan ongeveer 130 mensen inclusief transport met een truck was € 500,-